Wat is levensloopbegeleiding

Wat is levensloopbegeleiding

Levensloopbegeleiding is coaching en begeleiding in iedere fase van het leven en op alle levensgebieden; wonen, werken of studeren, vrijetijdsbesteding, lichamelijke en psychische gezondheid, financiën en sociale contacten met partner, familie, vrienden en kennissen. De levensloopbegeleiding heeft extra aandacht voor grote en kleine veranderingen in het leven.

Levensloopbegeleiding is gericht op:

 • de regie krijgen en houden op je eigen leven
 • de ontwikkeling van zelfredzaamheid en participeren
  in onze maatschappij
 • inzicht krijgen in jezelf
 • functioneren in werk of opleiding
 • sociale contacten aangaan en onderhouden
 • ondersteuning bij ingrijpende gebeurtenissen
  en veranderingen
 • het voorkomen van structurele overbelasting
 • coördineren van de inzet van verschillende instanties
 • aanspreekpunt zijn
 • informeren, adviseren en ondersteunen

 Je hele leven lang heb je te maken met jouw autisme.
Mensen met autisme ontwikkelen zich anders dan mensen zonder autisme. Dit heeft invloed op jouw leven.
Door deze andere ontwikkeling kan iemand met autisme problemen ervaren. De levensloopbegeleiding/ autismecoaching geeft inzicht in jouw kenmerken van autisme en onderzoekt met jou handvatten om hier mee om te gaan.
Zo leer je jezelf beter kennen, je eigen valkuilen beter te herkennen en kun je zelf ingrijpen voordat er problemen ontstaan of zelf hulp inschakelen. Zo hoeft autisme geen of in mindere mate een beperking te zijn! 

De vragen en/of problemen waar je mee te maken krijgt, zijn op elke leeftijd anders. Daarom is levensloopbegeleiding ook bedoelt voor levenslang en wordt ingezet wanneer er behoefte is. Soms vaak en veel, soms minder. 

Een levensloopbegeleider stelt aan de persoon met autisme en zijn omgeving de juiste vragen. Zo wordt de vraag achter de vraag (het echte probleem) helder en duidelijk. De levensloopbegeleider helpt jou middels vragen de voor jou beste oplossing te kiezen. Veranderingen in je leven en communiceren met anderen kunnen als lastig worden ervaren. De levensloopbegeleiding/ autismecoaching richt zich daarom ook op het contact maken en houden met andere mensen en betrekt zo veel mogelijk de omgeving; zoals partner, gezinsleden, leerkrachten, werkgevers, sportcoaches en vrienden bij de begeleiding. Zodat iedereen van elkaar weet, dingen op elkaar worden afgestemd en veranderingen zo gestructureerd mogelijk aangeboden worden.

Je eigen leven op orde hebben, zaken plannen en organiseren gaan niet altijd even makkelijk voor mensen met autisme. Een levensloopbegeleider geeft begeleiding of coaching in verschillende situaties. Dit kan enorm helpen bij het op orde krijgen van je leven en je zaken plannen en organiseren. Doordat de levensloopbegeleider van alles op de hoogte is, kan er hierbij goed ondersteund worden.

Er wordt maatwerk geleverd, dat betekent dat de begeleiding/ coaching op jouw wensen en jouw behoeften worden aangepast. Daar waar nodig, wordt voor een probleem andere hulpverlening ingezet. De levensloopbegeleider heeft de taak de eventueel verschillende begeleidingsinstanties te managen, zodat alle neuzen de zelfde kant op staan en iedereen handelt in jouw belang!

Het kan ook zijn dat het maatwerk bestaat uit voorlichting, begeleiding of coaching geven aan jouw school, leerkracht, werkgever, collega’s of naaste familie. Dit met het doel dat deze betrokken mensen handvatten krijgen om jou zo goed mogelijk te helpen met je ontwikkeling en participatie in de maatschappij. 

Levensloopbegeleiding kan in een moeilijkere periode snel worden opgeschaald naar meer begeleidingsuren, zonder dat er een nieuwe indicatie nodig is of nieuwe begeleiding moet worden gezocht. Helaas geeft nog niet elke gemeente een indicatie voor levensloopbegeleiding, maar meestal voor begeleiding individueel.
Hopelijk gaan gemeentes snel inzien dat levensloopbegeleiding veel meer helpend is op termijn, dan steeds opnieuw de indicatie verlengen, met alle gevolgen van dien.

Tot die tijd help ik je graag middels een indicatie begeleiding individueel, maar wel met de werkwijze die passend is bij levensloopbegeleiding!