Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden:

– cliënt heeft de cv van Hilda Bomers Levensloopbegeleiding ontvangen
– cliënt heeft de privacyverklaring van Hilda Bomers Levensloopbegeleiding ontvangen
– Hilda Bomers en/of Hilda Bomers Levensloopbegeleiding zijn niet aansprakelijk voor enig lichamelijk en/of mentaal leed dat is ontstaan tijdens de coaching en/of begeleiding
– cliënt blijft verantwoordelijk voor eigen handelen
– cliënt blijft verantwoordelijk voor de eigen persoonlijke, financiële en lichamelijke levensomstandigheid
– cliënt draagt de eindverantwoordelijkheid wanneer Hilda Bomers Levensloopbegeleiding acties onderneemt namens genoemde cliënt
– uurtarief is afhankelijk van het maximale budget dat de indicatiesteller beschikbaar stelt